Tengiforeldrar - foreldrafulltrúar

Hlutverk tengiforeldra

Niðurstöður rannsókna sýna að samskipti foreldra og skóla hafa jákvæð áhrif á skólastarf. Ávinningur samstarfs er meðal annars:

• Betri líðan barna í skólanum

• Aukinn áhugi og bættur námsárangur

• Aukið sjálfstraust nemenda

• Betri ástundun og minna brttfall

• Jákvæðara viðhorf foreldra og nemenda til skólans

• Aukinn samtakamáttur foreldra í uppeldis og menntunarhlutverkinu

Í hverjum bekk eru tilnefndir tveir tengiforeldrar (faðir og móðir nemenda) til eins árs. Tilnefnt er eftir stafrófsröð nemenda.

• Hlutverk tengiforeldra er að efla og styrkja samstarf foreldra/forráðamanna annars vegar og foreldra/forráðamanna og nemenda hins vegar auk þess að leitast við að treysta samband heimila og skóla innan hvers bekks.

• Tengiforeldrar skipuleggja tvær uppákomur fyrir bekkinn á ári, eina fyrir áramót og aðra eftir áramót. Mikilvægt er að hafa í huga að það sem tengiforeldrar skipuleggja hafi það að markmiði að styrkja bönd bekkjarfélaga sem og að efla tengsl foreldra. Hafa skal í huga að foreldrar séu þátttakendur í bekkjarmóti að minnsta kosti hjá yngsta stigi og miðstigi. Æskilegt er að eldri nemendur séu hafðir með í ráðum þegar bekkjarmót eru skipulögð. Foreldrafélagið hvetur tengiforeldra til að halda kostnaði við bekkjarmót í lágmarki og margt er hægt að gera án nokkurs kostnaðar.

• Umsjónarkennara og tengiforeldrar eru í sambandi um skólastarfið og gang mála í bekknum og miðla í sameiningu upplýsingum til annarra foreldra t.d. á fundum eða með dreifibréfum/ tölvupósti.

• Tengiforeldrar eru tengiliðir bekkjarins við foreldrafélag (og fulltrúa foreldra í skólaráði) og sitja í fulltrúaráði foreldrafélagsins sem fundar einu sinni á ári, fyrir áramót.

• Tengiforeldrar reyna að hlusta eftir sjónarmiðum nemenda varðandi andann í bekknum og bekkjarstarfið

• Tengiforeldrar aðstoða kennara við að skipuleggja þátttöku foreldra í skólastarfinu eftir því sem við á, t.d. í tengslum við vettvangsferðir, starfskynningar og heimsóknir foreldra í bekkinn.

• Tengiforeldrar aðstoða stjórn foreldrafélagsins við framkvæmd einstakra stærri viðburða eftir því sem skólinn óskar.

• Tengiforeldrar skulu gæta þess að hafa velferð nemenda, foreldra og kennara að leiðarljósi í bekkjarstarfinu og virða trúnað um persónulega hagi nemenda og foreldra.

Unnið upp úr: handbók foreldrafélaga grunnskóla (http://www.heimiliogskoli.is/wp-content/uploads/2016/08/HS_Handb%C3%B3k_grunnsk%C3%B3la-sept-15-1.pdf)

Tengiforeldrar veturinn 2019-2020

1. bekkur

Alexandra Lea - Jökull og Valdís

Andríana Margrét - Þórarinn og Indíana

2. bekkur

Katrín Salka - Brynjólfur og Sigríður Stella

Snærós Arna - Daði og Þórey Birna

3. bekkur

Emma Sólrún - Mikki og Elke

Katla Arney - Andri og Steinunn

4. bekkur

Þórunn Elfa - Ingvar og Petra

Bryndís Björk - Brynjólfur og Sigríður Stella

5. bekkur

Ríkharður Daníel - Sveinn og Kolbrún

Sólveig Líf - Þorsteinn og Angelika

6. og 7. bekkur

Ágúst Bragi - Daði og Þórey

Hallgeir Vigur - Hrafnkell og Ásgerður

Ína Berglind - Guðmundur og Fjóla

8. bekkur

Sigurður Alex - Sigurgeir og Sigríður

Stefanía Katrín - Sveinn Ingi og Rannveig

 9. bekkur

Lísbet Ása - Ólafur og Ásdís

Rakel Mist - Viðar og Fjóla

10. bekkur

Emilía Anna - Orri og Sigrún

Jóna og Þrúður – Timmi og Nína